Khai giảng lớp bồi dưỡng cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024.

Sáng ngày 01/04/2024, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024.

Tham dự khai giảng có TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; các đồng chí trong Ban giám hiệu; lãnh đạo các phòng, khoa cùng 62 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam và Trường Nghiệp vụ cử đi học.

TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu khai giảng, TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành kiểm sát nhân dân nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là các lãnh đạo VKSND các cấp gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống và có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tận tụy với công vụ, có đức tính “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có năng lực thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát.

Khóa học được tổ chức từ ngày 31/3/2024 đến ngày 12/4/2024 bao gồm 8 chuyên đề: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cấp phòng; văn hóa lãnh đạo, quản lý; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cấp phòng; kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng; kỹ năng đánh giá và thực thi công vụ; kỹ năng áp dụng phát luật; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp. Ngoài ra, chương trình nội dung khóa học còn có 02 buổi báo cáo chuyên đề: Một số kinh nghiệm về quản lý, xử lý văn bản; cải cách hành chính ở Bộ/Ngành/địa phương và vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Qua đó, giúp cho học viên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác, góp phần thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của học viên; sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, khoa Trường Nghiệp vụ với các đầu mối thuộc Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, lớp học sẽ thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thị Miến