Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương và Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên – năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, sáng ngày 10/4/2023 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ) đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi cho kiểm sát viên, kiểm tra viên năm 2023 đang công tác trong ngành kiểm sát nhân dân khu vực phía Nam.

Dự lễ khai giảng có TS.Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Ban giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng cùng 81 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố và Viện kiểm sát Quân sự thuộc khu vực phía Nam được triệu tập tham gia 02 lớp học.

TS.Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng nhà trường

Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng được tổ chức từ ngày 10/4/2023 đến ngày 21/4/2023 bao gồm 09 chuyên đề: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng áp dụng phát luật; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng tham mưu; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông. Ngoài ra, chương trình nội dung khóa học còn có ba buổi báo cáo chuyên đề: Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng; lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công

Đối với Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi tổ chức từ ngày 10/4/2023 – 14/4/2023 với 03 chuyền đề: chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về người tham gia tốt tụng là người dưới 18 tuổi; chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là ngưới dưới 18 tuổi; chuyên đề 3: Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng TS.Nguyễn Quốc Hân nhấn mạnh việc tổ chức triển khai 2 lớp bồi dưỡng trên là rất cần thiết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân. Ngành Kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là các lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc VKSND các cấp gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống và có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tận tuỵ với công vụ, có đức tính “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có năng lực thực tiễn, gắn bó với nhân dân.

Bên cạnh đó công tác bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi là rất quan trọng nhằm trang bị cho học viên lớp học những kỹ năng cần thiết để vận dụng trọng thực tiễn khi tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

Đồng chí tin tưởng rằng với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức lớp học, sự nhiệt tình trách nhiệm của các chuyên gia, thầy, cô giáo; sự chủ động nghiêm túc nghiên cứu, học tập của học viên lớp học sẽ đạt được kết quả như kế hoạch đề ra./.

Lan Anh