Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, sáng ngày 13/3/2023 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự năm 2023.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có TS.Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng cùng 96 học viên là cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân khu vực phía Nam được triệu tập tham gia khóa học từ 13/3/2023 đến hết ngày 17/3/2023.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017 đã có hiệu lực từ những năm qua. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cho Viện kiểm sát trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về pháp luật hình sự cho cán bộ, Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay là cần thiết. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm; để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ của Kiểm sát viên, cán bộ công chức góp phần hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng học viên

Với ý nghĩa đó, TS Nguyễn Quốc Hân yêu cầu các học viên tham gia lớp tập huấn phải chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Nhà trường; tích cực nghiên cứu, thảo luận, tiếp thu đầy đủ các nội dung của giảng viên truyền đạt. Đồng thời, đề nghị các đồng chí giảng viên quan tâm, tạo điều kiện cho học viên tiếp thu tốt nhất kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế trong pháp luật hình sự, để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao khi trở về địa phương công tác./.

Tin: Lan Anh