Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; sáng ngày 9/5/2023 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2023.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Quốc Hân – Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; TS. Phạm Vũ Thắng – Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ban giám hiệu, Lãnh đạo các phòng, khoa Trường Nghiệp vụ cùng 34 học viên là Phó chánh thanh tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hiện đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.

TS. Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng nhấn mạnh việc tổ chức, triển khai lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là rất cần thiết nhằm trang bị cho học viên lớp học kiến thức về lý luận và thực tiễn trong phát hiện và giải quyết, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của công tác trên. Lớp học được tổ chức từ này 9/5/2023 đến hết ngày 12/5/2023, chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyền đề với các nội dung như công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kỹ năng trong hoạt động thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân; Kỹ năng trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân; Công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí tin tưởng rằng với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức lớp học, sự nhiệt tình trách nhiệm của thầy, cô giáo; sự cần cù, chủ động nghiên cứu, học tập của học viên, lớp học sẽ thành công tốt đẹp./.

Tin: Lan Anh