KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU VỀ CÔNG TÁC THQCT & KSĐT, KSXXST CÁC VỤ ÁN VỀ TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI VÀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN – NĂM 2020

Sáng ngày 07/07/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác THQCT & KSĐT, KSXXST các vụ án về tội phạm giết người và tội cố ý gây thương tích – Năm 2020.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; Lãnh đạo các Phòng, Khoa cùng 89 học viên là Kiểm sát viên đang công tác tại VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKS Quân sự trung ương thuộc khu vực phía Nam.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác THQCT & KSĐT, KSXXST các vụ án về tội phạm giết người và tội cố ý gây thương tích

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác THQCT & KSĐT, KSXXST các vụ án về tội phạm giết người và tội cố ý gây thương tích được triệu tập theo Công văn số 2696/VKSTC-V15 ngày 25/6/2020; thời gian khóa học từ ngày 07/7/2020 đến ngày 10/7/2020; Nội dung khóa học nhằm phổ biến, truyền đạt kiến thức về  pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, nghiệp vụ kiểm sát liên quan đến các tội giết người và tội cố ý gây thương tích như: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định tội đối với tội giết người và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác; Kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ án giết người; Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với tội giết người và tội cố ý gây thương tích.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên

Cùng trong buổi sáng ngày 07/7/2020, Trường nghiệp vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên được triệu tập theo Công văn số 2697/VKSTC-V15 ngày 25/6/2020 với tổng số 73 học viên, thời gian khóa học từ ngày 07/7/2020 đến ngày 02/9/2020; Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức cần thiết về quản lý Nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ; tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực công tác của cán bộ công chức, viên chức trong nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm được giao; chuẩn hóa kiến thức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ nội vụ; góp phần vào công cuộc cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách hành chính trong ngành kiểm sát nhân dân nói riêng.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường đồng chí Hiệu trưởng đề nghị các thầy giáo, cô giáo được phân công giảng dạy Khóa học phải tận tụy, dành nhiều tâm huyết, phát huy cao độ kiến thức, trình độ năng lực, kinh nghiệm của mình để truyền thụ kiến thức cho học viên. Đồng thời cũng đề nghị các đồng chí học viên phải cố gắng, chuyên cần trong  học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy và sẻ chia với Nhà trường về những khó khăn chung về cơ sở vật chất, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập của học viên để cùng với Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin: Hồ Bắc