Khối thi đua 4 VKSND tối cao: Các đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 12/7, tại trụ sở VKSND tối cao, Khối thi đua 4 VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, Khối trưởng khối thi đua 4 chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, Khối trưởng khối thi đua 4 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua 4 VKSND tối cao, gồm: Hoàng Anh Tuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Khối phó khối thi đua 4; Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật.

Các đồng chí: Phan Hải Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; Nguyễn Hùng Hòa, Trưởng phòng Vụ Thi đua – Khen thưởng, VKSND tối cao.

Ngoài ra, còn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng chức năng tham mưu về công tác thi đua của 4 đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua 4 VKSND tối cao.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua 4 đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Phong trào thi đua trong Khối đã phát huy có hiệu quả trên các mặt công tác của các đơn vị, thực sự là động lực thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của VKSND tối cao về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngay từ đầu năm, Khối thi đua 4 đã tổ chức xây dựng Kế hoạch thi đua khen thưởng và Chương trình thi đua khen thưởng của Khối, tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua trong Khối triển khai kịp thời các nội dung thi đua đến từng đơn vị, cá nhân.

Trong quá trình triển khai nếu các đơn vị có vướng mắc, Bộ phận Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng của Khối trưởng luôn kịp thời giải đáp để các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tiếp tục thực hiện đồng thời các đơn vị trong Khối luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, phối hợp với nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy, Chi ủy và lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua luôn quan tâm sâu sát đến công tác thi đua khen thưởng, việc chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai công tác thi đua khen thưởng bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân, bám sát Kế hoạch thi đua khen thưởng và Chương trình thi đua khen thưởng của Khối năm 2022. Các phong trào thi đua đã có sức lan toả sâu rộng và hiệu quả góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị năm 2022.

Các đơn vị trong Khối đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thi đua khen thưởng và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Ngành, xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy tinh thần công tác đối với công chức, viên chức, người lao động; thực hiện việc khen thưởng đúng người, đúng việc, chính xác, công khai, dân chủ kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả công tác của tập thể, cá nhân. Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần và khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Các đơn vị trong Khối cũng đã chú trọng công tác khen thưởng đột xuất; khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp làm việc, chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, bảo đảm khen đúng người, đúng việc. Hình thức khen thưởng này có tác dụng động viên kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực phấn đấu chung cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, Khối trưởng khối thi đua 4 tiếp thu các ý kiến thảo luận, đồng thời, nhấn mạnh, các đơn vị trong khối nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, để phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đạt hiệu quả thiết thực, là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành giao, đồng chí Khối trưởng khối thi đua 4 mong muốn các đơn vị trong thời gian còn lại của năm 2022 luôn nỗ lực hết mình, bám sát hình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, có các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, vừa phòng chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao nhất,… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phan Hải
Nguồn: baovephapluat.vn