Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trong không khí nô nức của những ngày tháng năm lịch sử, ngày mà nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào cả nước ta vui mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2021), đồng thời, ngày 23/5/2021 là ngày diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

Có thế nói, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ trở thành Ngày hội của toàn dân tộc ta. Đảng bộ và Nhân dân 215 phường của 16 quận tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã, thị trấn; không tổ chức HĐND ở quận, phường. Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc Hội với số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu và 32 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND để bầu ra 95 đại biểu.

Tính đến thời điểm hiện tại, các Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu. Thời gian bỏ phiếu được tiến hành liên tục, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 23/5/2021, có thể sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày.

Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu. Nếu cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Với mong muốn cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) mong muốn công chức, viên chức người lao động Nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của cuộc bầu cử; đồng hành, cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ, thể hiện trách nhiệm của công dân trong bầu cử để lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, xứng đáng với niềm tin cử tri gửi gắm, góp phần tích cực vào việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức và xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao Văn phòng Đảng ủy, Đoàn thanh niên và phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch thi đua tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tinh thần chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại văn bản số 1794/VKSTC-V16 ngày 7/7/2021 và tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trường Nghiệp vụ.

Để bảo đảm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Nghiệp vụ mong muốn công chức, viên chức, người lao động Trường Nghiệp vụ khi thực hiện nghĩa vụ của công dân với tư cách là cử tri đi bầu tại các điểm bỏ phiếu theo quy định cần tuân thủ hướng dẫn của ngành Y tế và thực hiện tốt thông điệp 5K khi đi bầu cử.

                                                                                      Tin và ảnh:  Lê Hảo & Hà Trang