Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trong Ngành. Sáng ngày 05/01/2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021.

Tham dự Lễ khai giảng, có đồng chí Huỳnh Văn Ri – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cần Thơ; về phía Nhà trường có đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các phòng, khoa; các đồng chí giảng viên cùng 59 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố; Viện kiểm sát Quân sự thuộc khu vực phía Nam.

Điểm cầu tại Trường Nghiệp vụ

Khóa học được tổ chức từ ngày 05/01/2022 đến ngày 21/01/2022 bao gồm 9 chuyên đề: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng áp dụng phát luật; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng tham mưu; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông. Ngoài ra, chương trình nội dung khóa học còn có ba buổi báo cáo chuyên đề: Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng; lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công. Qua đó học viên học viên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác.

Đ/c Mai Văn Sinh –  Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Mai Văn Sinh –  Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, công cuộc cải cách tư pháp ngày càng được đẩy mạnh, Đảng và Nhà nước đặt trách nhiệm ngày càng lớn hơn đối với ngành Kiểm sát trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó đòi hỏi ngành Kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là các lãnh đạo VKSND các cấp gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống và có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tận tuỵ với công vụ, có đức tính “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có năng lực thực tiễn, gắn bó với nhân dân.

Mặc dù lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến do những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 nhưng đồng chí Phó Hiệu trưởng tin tưởng rằng với tinh thần học tập nghiêm túc của học viên; sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, khoa Trường Nghiệp vụ với các đầu mối thuộc Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, lớp học sẽ thành công tốt đẹp./.

Tin: Hồ Bắc