Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022

Sáng ngày 07/6/2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ khai giảng có Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng 36 học viên là chuyên viên, Kiểm sát viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đến từ Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thành phố thuộc khu vực phía Nam.

Mục tiêu tổ chức lớp Bồi dưỡng nhằm củng cố, bổ sung và quản lý nhà nước cho học viên; củng cố, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo một bước chuyển căn bản về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân cũng như phát triển năng lực thực thi công vụ của học viên, góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, quy định của việc học tập chương trình Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí khẳng định, Trường Nghiệp vụ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các học viên tham gia lớp bồi dưỡng thuận lợi, tiếp thu được tối đa kiến thức được truyền đạt để khi hoàn thành khóa học sẽ áp dụng sáng tạo trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi với giảng viên những khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ từ đó tìm ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của đơn vị.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát tin tưởng rằng sau khi hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng nền hành chính, nền tư pháp ngày càng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay và cả trong những năm tới./.

Tin: Hoài Thương