Nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ”

Sáng ngày 07/11/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ” theo Quyết định số 200/QĐ-VKSTC ngày 21/6/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao cho Nhà trường chủ trì biên soạn.

Điểm cầu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM

Để đảm bảo tính khách quan và chất lượng trong việc đánh giá nghiệm thu Tập tài liệu bồi dưỡng, căn cứ vào khoản 3 Điều 14 Quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 303/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) về việc thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, Hội đồng nghiệm thu đã được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-T3-QLKH gồm 07 thành viên: TS. Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ tịch Hội đồng khoa học; PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội – Ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Quốc Hân – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước – Ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Văn Hưởng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Ủy viên; Ths. Nguyễn Văn Tùng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh – Ủy viên; Ths. Phạm Văn Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ths. Vũ Minh Hằng – Trưởng khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trường Nghiệp vụ – Ủy viên Thư ký.

Tham dự buổi nghiệm thu còn có sự tham gia của TS. Đinh Xuân Nam – Nguyên Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; Lãnh đạo các phòng, khoa Nhà trường cùng toàn thể giảng viên khoa Kiểm sát hình sự.

Tại buổi nghiệm thu, đại diện cho Ban biên soạn, Ths. Võ Văn Tài – Phó trưởng khoa Kiểm sát hình sự trình bày về tính cấp thiết của việc xây dựng Tập tài liệu bồi dưỡng, báo cáo tóm tắt quá trình triển khai biên soạn, nêu lên một số vấn đề cần lưu ý và trao đổi với Hội đồng nghiệm thu.

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã phân tích, nhận xét, góp ý trên tinh thần khoa học để Ban Biên soạn nghiên cứu và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện. Hội đồng khoa học đánh giá cao Ban biên soạn đã rất nỗ lực, dành nhiều tâm huyết và trí tuệ để biên soạn Tập tài liệu bồi dưỡng có giá trị lý luận và thực tiễn cao, xuất phát từ yêu cầu khách quan của thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân đối với các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ cho Kiểm tra viên, Kiểm sát viên đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối với loại án này.

Kết luận buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Văn Khoát – Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của Ban biên soạn và khẳng định Tập tài liệu bồi dưỡng là sản phẩm được nghiên cứu công phu, chất lượng. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học đề nghị Ban biên soạn tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện tập bài giảng theo góp ý của các thành viên Hội đồng, đảm bảo tính ngắn gọn, cô đọng, mang tính đặc thù của loại án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ, để Tập bài giảng trở thành  nguồn tài liệu có giá trị khoa học cao, phục vụ cho công tác giảng dạy của Nhà trường, là cuốn cẩm nang quý giá để học viên vận dụng vào thực tiễn công tác. TS. Nguyễn Văn Khoát cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thành viên Hội đồng khoa học đã dành thời gian thẩm định với những ý kiến góp ý tâm huyết, chất lượng, thiết thực và khẳng định Nhà trường sẽ tiếp thu chỉnh sửa trên tinh thần cầu thị để sớm hoàn thiện Tập tài liệu bồi dưỡng và đưa vào công tác giảng dạy./.

Tin: Hoài Thương