Chi bộ 2 và Chi bộ 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 25/9/2022 Chi bộ 2, 3 thuộc Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2022 theo chủ đề: “Phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Khu di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đảng viên 2 chi bộ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác, Cần giờ

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha, anh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đại diện Lãnh đạo Chi bộ có đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng – Bí thư Chi bộ 2, đồng chí Đỗ Thị Quý – Bí thư Chi bộ 3 cùng 20 đảng viên của 2 chi bộ. Đây là đợt sinh hoạt chuyên đề lần thứ 2 của 2 chi bộ theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy VKSND tối cao và Đảng ủy Trường Nghiệp vụ, đồng thời cũng là hoạt động thiết thực nhằm đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong chi bộ những người luôn mong được đến dân hương tại Khu di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ để tri ân…Đồng thời, hoạt động này nhằm tuyên truyền, phổ biến cho tất cả công chức, viên chức, người lao động, đảng viên trong chi bộ quán triệt đầy đủ các quy định của đảng, nhà nước và nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với chuyên đề: “trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Qua đó mỗi công chức, đảng viên nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, theo tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “làm mực thước cho người ta bắt chước”, theo đó:

Đảng viên thuộc 2 chi bộ Trường Nghiệp vụ

Đối với mỗi đảng viên phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, chi ủy nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên cuối năm. Mỗi cán bộ, đảng viên hằng ngày đều tự xem xét lại mình, xem xét cái gì đúng, cái gì sai, nguyên nhân vì đâu và suy nghĩ, tìm cách sửa chữa để làm việc tốt hơn, sống đẹp hơn, tiếp thu ý kiến tự phê bình và phê bình của đồng chí, đồng nghiệp từ đó chuyển thành nhận thức và hành động tự giác; quán triệt thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ, công chức là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Để có thể nêu gương trước quần chúng, đảng viên phải luôn thực hiện tốt lời “nói đi đôi với việc làm” và phải biết tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt trong chi bộ. Nói đi đôi với làm là yêu cầu bắt buộc, là nguyên tắc cao nhất của phong cách nêu gương, là thước đo, tấm gương phản chiếu tư cách của người công chức, đảng viên. Thường xuyên nêu gương của cấp trên đối với cấp dưới, của thế hệ trước đối với thế hệ sau. Tăng cường hoạt động giáo dục để mỗi công chức, đảng viên, người lao động chẳng những phải nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng tiến bộ, trưởng thành, mà còn phải là tấm gương tốt. Đó chính là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tin: Bùi Bình Thịnh