Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự dành cho Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 05/11/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện Cấp cao 3) tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự dành cho Lãnh đạo, Kiểm sát viên đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ khai giảng, có Tiến sỹ Lê Thành  Dương – Nguyên Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời là giảng viên tham gia giảng dạy lớp tập huấn.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có Tiến sỹ Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Thế Thành, đồng chí Phạm Đình Cúc và đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó Viện trưởng VKSND cấp cao; các đồng chí là Viện trưởng, Phó Viện trưởng các Viện nghiệp vụ, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm cầu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM

Tại điểm cầu Trường Nghiệp vụ có Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Mai Văn Sinh và đồng chí Nguyễn Công Sinh – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng 104 học viên là Kiểm sát viên hiện đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, trong đó có nội dung các cơ sở đào tạo của Ngành tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các cấp để mở các lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; đồng thời theo Công văn số 291/VC3-VP ngày 08/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị mở lớp tập huấn cho đơn vị, trên cơ sở thống nhất của Nhà trường và Viện Cấp cao 3, lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự dành cho Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này được tổ chức trong 01 ngày, bao gồm 02 chuyên đề: Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; Kỹ năng tranh tụng giữa Kiểm sát viên với luật sư tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị, cập nhật một số kiến thức lý luận pháp luật và kỹ năng hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; đồng thời khóa tập huấn cũng là dịp để các học viên và các chuyên gia trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm hình sự.

Để đảm bảo chất lượng khóa học trong điều kiện giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến, đồng chí Hiệu trưởng đề nghị giảng viên, chuyên gia cần bám sát nội dung chương trình đã đề ra trong quá trình giảng dạy, dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận những tình huống, vụ việc cụ thể để truyền đạt và giải đáp thỏa đáng các nội dung mà học viên nêu ra. Đồng thời, yêu cầu các học viên chủ động bố trí thời gian tham dự đầy đủ, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Nhà trường. Trong quá trình học tập cần chủ động nghiên cứu bài giảng, hồ sơ tình huống, tích cực tương tác với giảng viên, đưa ra những tình huống, vấn đề khó khăn, vướng mắc tại địa phương để cùng trao đổi, thảo luận nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác. Trong suốt quá trình lớp tập huấn diễn ra đề nghị Khoa Kiểm sát hình sự và phòng Đào tạo Trường Nghiệp vụ cử các các đồng chí trực tiếp theo dõi, bám sát, quản lý lớp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí học viên, cũng như có một đầu mối phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Viện Cấp cao 3 nhằm phục vụ tốt nhất cho khóa học.

Đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng rằng với sự quan tâm chặt chẽ của Lãnh đạo hai đơn vị; sự nhiệt huyết, tận tình của các chuyên gia, đặc biệt là sự trách nhiệm, tích cực, chủ động của các đồng chí học viên, lớp tập huấn sẽ thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đã đề ra. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp của Lãnh đạo Viện Cấp cao 3 trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong quá trình cải cách tư pháp.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trước khi kết thúc Lễ khai giảng, thay mặt cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sỹ Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Nghiệp vụ đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức lớp tập huấn dành cho Kiểm sát viên VKSND cấp cao; cảm ơn Tiến sỹ Lê Thành Dương đã dành thời gian quý báu để truyền đạt những kiến thức có giá trị lý luận và thực tiễn cao cho đội ngũ Kiểm sát viên đang công tác tại Viện Cấp cao 3. Đồng chí Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện khâu đột phá trong công tác năm 2021, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Kiểm sát viên nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân đã được Đảng và Nhà nước giao phó. Nội dung tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. Vì vậy, đồng chí Viện trưởng đề nghị các học viên phải tập trung tuyệt đối và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong suốt quá trình học tập để lĩnh hội những kiến thức quý báu, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm vận dụng linh hoạt, bài bản vào quá trình thực tiễn công tác./.

Tin: Hoài Thương