Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Trường nghiệp vụ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-T3 ngày 04/5/2022 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm 2022. Ngày 21/10/2022 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trường Nghiệp vụ) đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức dành cho các thí sinh ứng tuyển vào vị trí giảng viên và chuyên viên phù hợp với yêu cầu nhà trường.

Thành viên Hội đồng tuyển dụng Trường nghiệp vụ

Qua quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đối tượng, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã tuyển chọn được 12 ứng viên bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tham dự kỳ thi lần này. Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sẽ thi 02 vòng: Vòng 1 thi trắc nghiệm gồm: Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học; Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, thi viết.

Nhằm bảo đảm kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, trước khi bước vào các môn thi chính thức, các ứng viên đã được đồng chí Mai Văn Sinh – Kiểm sát viên cao cấp, Phó Bí thứ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thi tuyển viên chức nhằm lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để công tác tại nhà trường.

Đồng chí Mai Văn Sinh – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phát biểu quán triệt đến các thi sinh tham dự kỳ thi

Đồng chí yêu cầu các ứng viên tham dự kỳ thi cần tập trung phát huy hết khả năng để làm bài tốt, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế thi; đề nghị các đồng chí Thành viên Hội đồng thi, các ban, các bộ phận giúp việc của Hội đồng thi theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm việc tổ chức triển khai các nội dung công việc của kỳ thi nghiêm túc, đúng quy định, chúc các thí sinh đạt được kết quả cao trong kỳ thi tuyển này./.

tin: Bùi Bình Thịnh