TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI TP.HCM
KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP