Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí làm việc với lãnh đạo, giảng viên, học viên, sinh viên 02 cơ sở đào tạo của Ngành

Ngày 19/4/2021, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi làm việc với lãnh đạo, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao và đại diện giảng viên, học viên, sinh viên 02 Nhà trường. Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến 02 điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc tổ chức buổi làm việc giúp cho đội ngũ giảng viên, học viên, sinh viên của 02 cơ sở đào tạo của Ngành có sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Ngành; những yêu cầu, thách thức đối với đội ngũ Kiểm sát viên các cấp trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong tình hình mới; từ đó xác định yêu cầu, định hướng về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành. Đồng thời, truyền lửa niềm tin, sự nhiệt huyết và tự hào của người cán bộ Kiểm sát cho các sinh viên, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với các 02 Nhà trường, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu lãnh đạo, Ban Giám hiệu các cơ sở đào tạo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy; nghiên cứu việc tăng thời gian thực tập, thực tế cho sinh viên, nhằm giúp sinh viên tiếp thu đầy đủ và tiếp cận nhiều hơn với kỹ năng nghiệp vụ của Ngành; qua đó, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của toàn Ngành trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với học viên, sinh viên đang nghiên cứu, học tập tại 02 Nhà trường, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí lưu ý, để làm tốt chức trách của người cán bộ Kiểm sát và thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành cần phải có tư duy và phương pháp làm việc hiệu quả. Đồng thời, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; có bản lĩnh dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Trong quá trình nghiên cứu, học tập phải gắn phương pháp học chung tại Nhà trường với nghiệp vụ đặc thù của Ngành nhằm mở rộng sự hiểu biết của bản thân.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc:

Tại buổi làm việc, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã lắng nghe, giải đáp một số ý kiến của sinh viên tại 02 Nhà trường về một số nội dung, như: Chính sách tuyển dụng của Ngành đối với sinh viên mới tốt nghiệp; tiêu chuẩn, chỉ tiêu, chính sách trong công tác cử sinh viên học tập tại Hungary; việc thực tập tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh;…

Nguồn: vksndtc.gov.vn