VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2021

Ngày 30/9/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm sát Quý IV năm 2021. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Tạ Quang Khải, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Quang Dũng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng các VKSND cấp cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phương, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021 của VKSND tối cao, VKSND cấp cao. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo VKSND tối cao đã quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, đã tham mưu ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị và tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả, các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã hoàn thành 105/139 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đạt tỷ lệ 73,9%; trong đó, cơ bản đã hoàn thành và sắp hoàn thành các nhiệm vụ trọng điểm theo kế hoạch công tác năm; một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt cao, như: Văn phòng, Vụ 7, Vụ 8, Cục 3,…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực; không để xảy ra trường hợp oan, sai; tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế và đưa ra xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình; chỉ tiêu về kháng nghị và giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm về hình sự đạt cao và vượt chỉ tiêu của Quốc hội.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực và thực chất hơn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu đặt ra, như: số kháng nghị giám đốc thẩm hình sự tăng; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm được chấp nhận đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị đã linh hoạt tổ chức tốt nhiều cuộc kiểm sát trực tiếp; đã chủ động và triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021;…

Chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ của VKSND cấp cao tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Quốc hội giao, như: kịp thời phát hiện nhiều vi phạm nên số kiến nghị, kháng nghị tăng so với cùng kỳ năm 2020 (506 kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm; 144 kiến nghị; 215 thông báo rút kinh nghiệm); tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận vượt chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ kháng nghị án giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự được chấp nhận đạt 87,5%, vượt chỉ tiêu Quốc hội 12,5%; số lượng đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhiều nhưng tỷ lệ giải quyết đạt cao.

Chánh Văn phòng VKSND tối cao Đỗ Văn Phương trình bày báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị

Công tác xây dựng Ngành chuyển biến tích cực hơn: VKSND tối cao đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết và quy định của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ; làm tốt công tác giới thiệu nhân sự tái cử tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo chủ chốt; quan tâm triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp (sửa đổi, bổ sung) và khẩn trương xây dựng Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện thực hiện công tác chuyên môn trong toàn Ngành. Kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; ý thức trách nhiệm công vụ ngày được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của toàn Ngành trong 9 tháng năm 2021. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên, các đơn vị luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2021, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao rà soát nhiệm vụ thuộc trách nhiệm các đơn vị được phân công phụ trách để có sự chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp cao tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; đồng thời, bám sát chương trình, kế hoạch của mỗi đơn vị đã đề ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng và hoàn thiện báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao để phục vụ công tác báo cáo các nội dung liên quan đến công tác của Ngành tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ 14, Trường Đại học Kiểm sát, Vụ 9, Vụ 10 phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt công tác kiểm sát trong lĩnh dân sự, hành chính trong thời gian tới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính liên thông của phần mềm trong toàn Ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phải an toàn trước dịch bệnh thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ.

Nguồn: vksndtc.gov.vn