Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban Cán Sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/3/2021, đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có buổi làm việc với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ).

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao: đồng chí Nguyễn Văn Hà – Cục trưởng Cục Tài chính kế hoạch; đồng chí Vũ Thị Hải Yến – Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự; đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi – Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía Trường Nghiệp vụ có TS.Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ, các đồng chí Phó Hiệu trưởng và Lãnh đạo các phòng, Khoa của Nhà trường.

TS.Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Tại buổi làm việc, TS.Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả công tác, tình hình hoạt động của nhà trường trong thời gian vừa qua và phương hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Theo đó, Trường Nghiệp vụ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch nhiệm vụ công tác đã được VKSND tối cao giao; tích cực, chủ động phối hợp VKSND các tỉnh phía Nam mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu tại địa phương theo yêu cầu.

Trong công tác nghiên cứu khoa học: Tập trung đổi mới nội dung theo hướng phục vụ yêu cầu thực tiễn, theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, có sự gắn kết giữa Nhà trường và Viện kiểm sát địa phương; nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là hoàn thiện việc biên soạn bộ Giáo trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (Chương trình 6 tháng theo Quyết định 79/QĐ-VKSNDTC ngày 16 tháng 3 năm 2020) báo cáo Hội đồng khoa học VKSNDTC thẩm định. Xây dựng mới các chương trình khung, tài liệu bồi dưỡng về kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX các vụ án về tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; các vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản,…; các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi; tài liệu về bồi dưỡng kiến thức về giám định kỹ thuật hình sự. v.v…

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Nhà trường luôn tạo điều kiện để giảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp sư phạm, yêu cầu giảng viên phải chủ động đổi mới cách thức,  phương pháp giảng dạy, cử giảng viên đi thực tế tại Viện kiểm sát địa phương, duy trì tổ chức chấm giáo án và dự giờ giảng của giảng viên để kiểm tra, đánh giá nội dung chất lượng giảng dạy. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống thể chế của Trường phù hợp với các quy định mới của pháp luật, tình hình thực tiễn của Trường và của Ngành; tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật nội vụ, văn hóa công sở và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chung của Trường.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng – Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao đã ghi nhận kết quả công tác của Trường Nghiệp vụ trong thời gian qua, nhất là khi tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã xây dựng. Nhằm đảm bảo hiệu quả chuyên môn, đồng chí Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao yêu cầu nhà trường chủ động xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trong đó các nội dung đào tạo phải gắn với thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp phù hợp với nhu cầu của các Viện kiểm sát địa phương. Ngoài ra Nhà trường cần bám sát chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để phối hợp tốt cùng Viện kiểm sát các cấp và các cơ sở đào tạo khác, mời những chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm về hỗ trợ công tác giảng dạy, đảm bảo truyền tải được kinh nghiệm quý báu cho học viên đảm bảo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp hiệu quả. Đồng thời, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học gắn với chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác liên kết đào tạo quốc tế.

Qua những kiến nghị, đề xuất của Trường Nghiệp vụ, đồng chí Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đặc biệt quan tâm, đầu tư nguồn lực, tạo mọi điều kiện để đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu Nhà trường cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy và học tập, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ giảng viên, xây dựng lộ trình cụ thể trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao. Đồng chí yêu cầu Nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển chính của Nhà trường trong thời gian tới./.

Tin: Hoài Thương