Hội nghị tập huấn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 08/11/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có Lãnh đạo và toàn thể công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức VKSND cấp cao tại Hà Nội; đại diện Lãnh đạo, chuyên gia Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Pháp lệnh pháp điển được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở Trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện hành ở cấp Trung ương, sắp xếp các quy phạm đó theo một trật tự với bố cục logic, hợp lý và dễ dàng tra cứu thành Bộ pháp điển.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Pháp lệnh nêu trên, ngày 29/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển; ngày 17/7/2019 đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục. Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản nêu trên, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-VKSTC-V14 ngày 27/3/2018 về Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm chủ trì của VKSND tối cao; theo đó, VKSND tối cao có trách nhiệm chủ trì thực hiện pháp điển đối với 02 đề mục là đề mục “Tổ chức VKSND” và đề mục “Tố tụng hình sự”. Đến nay, VKSND tối cao đã hoàn thành việc pháp điển đối với 02 đề mục nêu trên đúng theo lộ trình đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các đề mục pháp điển, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức việc tuyên truyền, phổ biển, nâng cao nhận thức về giá trị và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong áp dụng và thực hiện pháp luật. Để đồng bộ với hoạt động tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển trong các cơ quan, Bộ, Ngành và trong cả nước; đồng thời, hướng tới mục tiêu xây dựng VKS điện tử, VKS số, thực hiện mục tiêu “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn Ngành” được nêu tại Chỉ thị công tác Ngành năm 2023, ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị toàn Ngành để quán triệt và tổ chức tập huấn sử dụng đối với Bộ pháp điển để tìm hiểu về Bộ pháp điển Việt Nam, về cách khai thác, sử dụng Bộ pháp điển nói chung, tập trung vào các đề mục liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân; qua đó, phục vụ tốt hơn trong quá trình ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị, VKS các cấp tại tất cả các điểm cầu tập trung chú ý lắng nghe để vận dụng tốt nội dung tập huấn vào quá trình công tác của đơn vị mình; tích cực trao đổi, đề xuất với chuyên gia, báo cáo viên hướng dẫn thêm về những nội dung chưa hiểu hoặc cần phải làm rõ, làm sâu sắc thêm. Sau Hội nghị, Đồng chí đề nghị Lãnh đạo VKSND các cấp tiếp tục quán triệt trong cơ quan, đơn vị về cách sử dụng, tiến tới sử dụng thành thạo Bộ pháp điển.

Đồng chí Hoàng Thành Nam, Trưởng phòng thuộc Vụ 14 phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp đã giới thiệu khái quát Bộ pháp điển và công tác xây dựng Bộ pháp điển Việt Nam. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác pháp điển, Bộ Tư pháp đã rất chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành đẩy mạnh tổ chức triển khai xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ. Tính tới thời điểm hiện tại, công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật cũng như giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật đang còn hiệu lực.

Đồng chí Trần Thanh Loan, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Trần Thanh Loan, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp đã giới thiệu và hướng dẫn các đại biểu về cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển điện tử. Về cơ bản, Bộ pháp điển được khai thác, sử dụng theo các tính năng cụ thể như tra cứu theo danh mục văn bản, cấu trúc, chủ đề, đề mục và theo từ khóa. Các đại biểu đã thực hành trực tiếp khai thác, sử dụng Bộ pháp điển với một số đề mục.

Các điểm cầu trực tuyến

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao đã trình bày các nội dung trong Bộ pháp điển liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; cùng với đó, chuyên gia đến từ Bộ Tư pháp đã tiến hành giải đáp những thắc mắc, câu hỏi được đặt ra tại Hội nghị./.

TH

Nguồn: vksndtc.gov.vn