Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Sáng ngày 01/7/2024, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Công Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường nghiệp vụ; lãnh đạo phòng, khoa cùng 108 công chức, viên chức hiện đang làm công tác văn phòng, tham mưu tổng hợp tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố, Viện kiểm sát quân sự thuộc khu vực phía Nam thuộc khu vực phía Nam và Trường Nghiệp vụ cử đi học.

Đ/c Nguyễn Công Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường nghiệp vụ

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Công Sinh nhấn mạnh việc thực hiện công tác văn phòng là một trong các nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Để công tác này phát huy hiệu quả cao nhất, lớp học đã được triển khai nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác văn phòng thông qua 04 chuyên đề giảng dạy bám sát thực tiễn, tăng cường tương tác trao đổi giữa học viên và giảng viên, giữa học viên với nhau. Học viên khóa học sẽ được trang bị kiến thức, kinh nghiệm về những vấn đề chung về công tác văn phòng trong ngành Kiểm sát nhân dân; Công tác tham mưu, tổng hợp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Một số kỹ năng về công tác hành chính, quản trị của văn phòng Viện kiểm sát nhân dân; Công tác lễ tân, văn phòng trong ngành Kiểm sát nhân dân; Ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác văn phòng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Đồng chí tin rằng các học viên tham dự khóa học sẽ được cập nhật  những vấn đề thiết thực, bổ ích cho công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn phòng. Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị các học viên tích cực, chủ động, nghiêm túc trong quá trình học tập; yêu cầu các phòng, khoa và các đơn vị chức năng Trường Nghiệp vụ tạo điều kiện để lớp bồi dưỡng được tổ chức đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, trong quá trình giảng dạy, các đồng chí giảng viên cần bám sát thực tiễn, tăng cường sự tương tác, trao đổi những kinh nghiệm hay trong hoạt động nghiệp vụ văn phòng giữa giảng viên và học viên để sau khi kết thúc lớp học, học viên nắm chắc các nội dung cơ bản của chương trình bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn để vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Miến