Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, sáng ngày 20/3/2023, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ khai giảng có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Nhà trường; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng 48 học viên hiện đang là chuyên viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện; cấp tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức Ngành kiểm sát nhân dân, trong đó có kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Mục đích tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý Nhà nước, cải cách hành chính trong Ngành kiểm sát, về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được giao, hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên và từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

Trong thời gian học tập từ ngày 20/3/2023 đến ngày 14/4/2023, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên thông qua 16 chuyên đề. Cuối khóa học, các học viên làm bài kiểm tra (02 bài kiểm tra) và đi nghiên cứu thực tế tại địa phương. Đây chính là căn cứ để đánh giá kết quả học tập và làm căn cứ cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể học viên đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động trao đổi với giảng viên, chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định của Trường Nghiệp vụ, từ đó tích lũy những kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, đáp ứng được các yêu cầu của khóa học./.

Tin: Lan Anh