Trường Nghiệp vụ kiểm sát triển khai công tác Đảng năm 2023

Sáng 16/3/2023, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2023. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM (Trường Nghiệp vụ); các đồng chí Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng, khoa và cán bộ giảng viên Trường Nghiệp vụ.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ đã thông tin việc triển khai Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy; công tác kiểm tra giám sát, công tác sinh hoạt chuyện đề, công tác tuyên giáo, công tác dân vận năm 2023 và một số công tác khác của Đảng ủy Trường Nghiệp vụ. Đồng thời công bố Quyết định chỉ định Bí thư Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Quốc Hân.

Theo đồng chí Mai Văn Sinh, năm 2023, Trường Nghiệp vụ bám sát nhiệm vụ chính trị lãnh đạo các chi bộ, phòng, khoa thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên; thực hiện tốt định hướng lãnh đạo của các chi bộ đảng đối với các khoa, phòng theo đúng chức trách nhiệm vụ và công tác phối hợp giữa các đơn vị chặt chẽ, hiệu quả; chú trọng lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể Trường Nghiệp vụ nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường.

Đồng chí Trần Hữu Thanh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng
đồng chí Nguyễn Quốc Hân.

“Đảng ủy phối hợp với Ban giám hiệu Trường Nghiệp vụ trực tiếp lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đảng viên toàn Đảng bộ”, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Nghiệp vụ cho hay.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hân lưu ý tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Nâng cao hiệu quả về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao Ban chấp hành Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đã xây dựng được khối đại đoàn kết trong đơn vị, sự phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường cũng như trong công tác xây dựng Đảng.

TS. Nguyễn Quốc Hân tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hữu Thanh.

Đồng thời có những giải pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến của cán bộ, đảng viên và quần chúng để có sự chỉ đạo kịp thời và hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, lập trường, quan điểm chính trị của cán bộ, đảng viên, qua đó đã góp phần tạo tâm lý ổn định, yên tâm công tác, thống nhất và đồng thuận trong toàn Đảng bộ, toàn đơn vị.

Thứ nhất. Đảng ủy tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của trường được giao.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với xây dựng Ngành, xây dựng nhà trường với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…”, đồng chí Trần Hữu Thanh nhấn mạnh./.

Các cán bộ, giảng viên Trường Nghiệp vụ có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen.

Đại Lánh