Trường Nghiệp vụ tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017

Chiều ngày 25/10/2023, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017 về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (TTLT số 01/2017); 2 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2021 ngày 29/11/2021 sửa đổi một số điều của TTLT số 01/2017 về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (TTLT số 01/2021), do VKSND tối cao tổ chức.

Điểm cầu Trường Nghiệp vụ

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trường Nghiệp vụ có đồng chí TS. Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; các đồng chí lãnh đạo Khoa, giảng viên các Khoa nghiệp vụ, cùng toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng kỹ năng hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bị hại và kiểm sát việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bị hại đang học tập tại Nhà trường.

Theo báo cáo, đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2 trình bày về việc quán triệt và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện TTLT số 01/2017 và TTLT số 01/2021 của Ngành kiểm sát nhân dân, thể hiện những kết quả sau:

– Đối với kết quả công tác kiểm sát trong quá trình phối hợp liên ngành triển khai thực hiện TTLT số 01/2017: Từ năm 2018 đến năm 2023, Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, phân loại thụ lý xác minh tổng số 663.004 nguồn tin, trong đó cấp Bộ 1.420 tin chiếm 0,21%, cấp tỉnh 50.446 tin chiếm 7,6%, cấp huyện 605.892 tin chiếm 91,38%, Cơ quan có thẩm quyền điều tra trong quân đội nhân dân 1.289 tin. Kết quả kiểm tra xác minh, Cơ quan điều tra đã giải quyết 519.909 nguồn tin. Ra quyết định khởi tố 320.928 vụ án, chiếm 61,72% tổng số tin đã giải quyết. Ra quyết định không khởi tố vụ án 198.981 nguồn tin, chiếm 38,27% tổng số tin đã giải quyết. Thụ lý không đúng thẩm quyền phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 3.957 nguồn tin, chiếm 0,59% tổng số tin đã tiếp nhận, phân loại. Quyết định tạm đình chỉ việc xác minh 82.776 nguồn tin. Đã phục hồi xác minh 25.890 nguồn tin, còn tồn đang giải quyết 56.362 nguồn tin. Viện kiểm sát các cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra cùng cấp đảm bảo 519.641 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được giải quyết đúng thời hạn, đạt tỷ lệ 99,9%.

– Đối với kết quả công tác kiểm sát trong quá trình phối hợp liên ngành triển khai thực hiện TTLT số 01/2021: Từ năm 2021 đến nay, lực lượng Công an cấp xã đã tiếp nhận, phân loại thụ lý xác minh tổng số 88.688 nguồn tin, trong đó thụ lý không đúng thẩm quyền 2.813 nguồn tin; trả lại đơn không thụ lý, không chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.217 nguồn tin tố giác, chuyển xử lý hành chính 4.785 tin. Kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ ban đầu lực lượng Công an xã đã chuyển đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền thụ lý giải quyết 79.873 nguồn tin.

Sau khi nghe trình bày Báo cáo sơ kết kết quả 5 năm thực hiện TTLT số 01/2017; 2 năm thực hiện TTLT số 01/2021 và Một số lưu ý khi kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Hội nghị đến phần thảo luận. Với nội dung thảo luận của các đơn vị, như: VKSND Thành phố Hà Nội, VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra VKSND tối cao; VKSND tỉnh Tiền Giang, VKS Quân sự Trung ương, VKSND tỉnh Nghệ An, VKSND tỉnh Bắc Ninh, VKSND tỉnh Trà Vinh, VKSND tỉnh Quảng Ninh…. Các đơn vị đều nên lên những kết quả đạt được, những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp giữa đơn vị mình với các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những kiến nghị nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng – Phó Viện trưởng VKSND tối cao – chủ trì Hội nghị đã đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị của Vụ 2 và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng biểu dương kết quả công tác của VKSND các cấp trong việc thực hiện TTLT 01/2017 và TTLT 01/2021. Đồng thời, để phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Duy Giảng đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, VKSND các địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện các quy định của BLTTHS, Luật Tổ chức CQĐT hình sự, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và TTLT của liên ngành Trung ương. Cần tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành trong tổ chức thực hiện TTLT 01/2017 và TTLT 01/2021.

Hai là, VKSND cấp trên cần tăng cường quản lý, hướng dẫn trả lời thỉnh chị cho VKSND cấp dưới.

Ba là, Vụ 2 cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện TTLT 01/2017 và TTLT 01/2021.

Bốn là, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cần phối hợp chặt chẽ với VKSND địa phương trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết các thông tin về vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Năm là, Tập trung giải quyết dứt điểm án tạm đình chỉ. VKSND các cấp cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ. Tự đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ./.

Toàn cảnh điểm cầu Trường Nghiệp vụ

Ngọc Anh – Hoài Thương