Trường Nghiệp vụ tổ chức Hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và sinh hoạt chuyên đề

Sáng ngày 28/6/2024, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và sinh hoạt chuyên đề “Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Nhà Trường

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Thị Nam – Chánh Thanh tra VKSND tối cao,  Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND. Dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Phạm Văn Hòa – Phó Viện trưởng  VKSND cấp cao tại Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trường Nghiệp vụ.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Hân trình bày nội dung chuyên đề qua đó thông tin những kết quả đạt được trong việc thực hiện dân chủ ở Trường Nghiệp vụ trong thời gian vừa qua. Trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của Ngành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường trong việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và công tác tài chính; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo bố trí tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý; cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật….

Đ/c Mai Thị Nam – Chánh Thanh tra VKSND tối cao,  Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Nam đã quán triệt, triển khai nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng chí đánh giá cao nội dung chuyên đề mà Nhà trường lựa chọn để tổ chức trao đổi, tọa đàm, đây là đề tài rất thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được trong việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Nhà trường trong thời gian qua và đề nghị đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan trong thời gian tới. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện dân chủ, xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện dân chủ ở cơ sở đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định quản lý cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật, của Ngành, thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn giá trị cốt lõi của Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Hòa đã phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dân chủ tại VKSND cấp cao tại Hà Nội. Thông qua hội nghị đồng chí Phạm Thị Nhuần – Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy VKSND tối cao thông tin những quy định về thực hiện dân chủ trong Đảng và chia sẻ một số kinh nghiệm khi thực hiện dân chủ trong Đảng.

Đ/c Phạm Văn Hòa – Phó Viện trưởng  VKSND cấp cao tại Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy VKSND tối cao

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hân – Hiệu trưởng đã ghi nhận, nghiêm túc tiếp thu  ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Nam và các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị; đề nghị lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục quan tâm tiếp tục hướng dẫn về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới. Với trách nhiệm người đứng đầu đồng chí sẽ tiếp tục cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục triển khai thực hiện dân chủ trong toàn đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Nhà trường và góp phần xây dựng Ngành.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Nguyễn Thị Miến